חורש ים-תיכוני - גליל

באילו איזורים בחורש הים תיכוני ננטר?

בכל האזורים הים תיכוניים בארץ בהם גדל צומח מעוצה (עצים, שיחים ובני-שיח) וזאת בתנאי שבכל דונם יש לפחות עשרה עצים ים תיכוניים, טבעיים ומקומיים.
 

היכן נמצאים חורשים בישראל?

בשלושה אזורים בארץ:
  • גליל
  • כרמל
  • שפלת יהודה / הרי יהודה
 

מה אנחנו מנטרים בחורש הים תיכוני?

באתרי הניטור בחורש אנחנו עוקבים אחר השינויים במגוון הביולוגי בעקבות ההשפעות החיצוניות והתהליכים הטבעיים בשטח, לדוגמה:
  • שינויים  בצומח מעוצה (בני-שיח, שיחים ועצים):
    • היסגרות והצטופפות טבעית של החורש
    • התייבשות צמחים מעוצים בחורש בעקבות שינויי אקלים
  • השפעת יישובים וחקלאות סמוכה על שטחי חורש טבעי
על מנת לגלות שינויים אלה אנו מנטרים הן סמוך לישובים והן רחוק מישובים, בחורש טבעי המרוחק מהשפעת אדם. אנחנו עוקבים אחרי שינויים בחברת הצומח, העופות והיונקים ובודקים את התוצאות, שמובאות במפה זו. ההבדלים נבדקים בכמה רבדים: השוני בתוצאות בין אתרים קרובים ליישוב ורחוקים ממנו, השוני בתוצאות בין היישובים והשוני בתוצאות בין הגושים השונים.
Read MoreCollapse

Unit's observation points map

Filter by
57 Results

Pages

*Natural habitat = Forested Influenced from human activiy = Near population
Species name Species class בית גידול Monitoring year Individuals observed
סיס חומות עופות טבעי 2012 9
עורבני עופות טבעי 2012 8
זאב מצוי יונקים טבעי 2012 8
אנפית בקר עופות מושפע מפעילות אדם 2012 7
חדף קטן יונקים טבעי 2012 7
עכבר הבית יונקים טבעי 2012 6
סנונית רפתות עופות מושפע מפעילות אדם 2012 6
גידרון עופות טבעי 2012 6
יונת סלעים עופות מושפע מפעילות אדם 2012 6
חויאי עופות מושפע מפעילות אדם 2012 4
4 Individuals
נמיה
25 Individuals
נמנמן עצים
Individual
נץ מצוי
3 Individuals
נקר סורי
3 Individuals
סבכי שחור-ראש
138 Individuals
סיס חומות
9 Individuals
סלעית קיץ
Individual
סנונית מערות
20 Individuals
סנונית רפתות
6 Individuals

Pages