חורש ים-תיכוני - גליל

באילו איזורים בחורש הים תיכוני ננטר?

בכל האזורים הים תיכוניים בארץ בהם גדל צומח מעוצה (עצים, שיחים ובני-שיח) וזאת בתנאי שבכל דונם יש לפחות עשרה עצים ים תיכוניים, טבעיים ומקומיים.
 

היכן נמצאים חורשים בישראל?

בשלושה אזורים בארץ:
  • גליל
  • כרמל
  • שפלת יהודה / הרי יהודה
 

מה אנחנו מנטרים בחורש הים תיכוני?

באתרי הניטור בחורש אנחנו עוקבים אחר השינויים במגוון הביולוגי בעקבות ההשפעות החיצוניות והתהליכים הטבעיים בשטח, לדוגמה:
  • שינויים  בצומח מעוצה (בני-שיח, שיחים ועצים):
    • היסגרות והצטופפות טבעית של החורש
    • התייבשות צמחים מעוצים בחורש בעקבות שינויי אקלים
  • השפעת יישובים וחקלאות סמוכה על שטחי חורש טבעי
על מנת לגלות שינויים אלה אנו מנטרים הן סמוך לישובים והן רחוק מישובים, בחורש טבעי המרוחק מהשפעת אדם. אנחנו עוקבים אחרי שינויים בחברת הצומח, העופות והיונקים ובודקים את התוצאות, שמובאות במפה זו. ההבדלים נבדקים בכמה רבדים: השוני בתוצאות בין אתרים קרובים ליישוב ורחוקים ממנו, השוני בתוצאות בין היישובים והשוני בתוצאות בין הגושים השונים.
Read MoreCollapse

Unit's observation points map

Filter by
57 Results

Pages

*Natural habitat = Forested Influenced from human activiy = Near population
Species name Species class בית גידול Monitoring year Individuals observed
עורב אפור עופות מושפע מפעילות אדם 2012 25
גירית מצויה יונקים טבעי 2012 24
סנונית מערות עופות מושפע מפעילות אדם 2012 20
תור מצוי עופות טבעי 2012 20
חוחית עופות טבעי 2012 19
חגלה עופות טבעי 2012 17
דלק יונקים טבעי 2012 16
צבי ארץ-ישראלי יונקים טבעי 2012 15
קיפוד מצוי יונקים מושפע מפעילות אדם 2012 11
בז מצוי עופות מושפע מפעילות אדם 2012 11
30 Individuals
יונת סלעים
6 Individuals
יחמור
116 Individuals
93 Individuals
93 Individuals
ירגזי
43 Individuals
ירקון
35 Individuals
כלב הבית
2 Individuals
Individual
מגלן
Individual

Pages