חורש ים-תיכוני - גליל

באילו איזורים בחורש הים תיכוני ננטר?

בכל האזורים הים תיכוניים בארץ בהם גדל צומח מעוצה (עצים, שיחים ובני-שיח) וזאת בתנאי שבכל דונם יש לפחות עשרה עצים ים תיכוניים, טבעיים ומקומיים.
 

היכן נמצאים חורשים בישראל?

בשלושה אזורים בארץ:
  • גליל
  • כרמל
  • שפלת יהודה / הרי יהודה
 

מה אנחנו מנטרים בחורש הים תיכוני?

באתרי הניטור בחורש אנחנו עוקבים אחר השינויים במגוון הביולוגי בעקבות ההשפעות החיצוניות והתהליכים הטבעיים בשטח, לדוגמה:
  • שינויים  בצומח מעוצה (בני-שיח, שיחים ועצים):
    • היסגרות והצטופפות טבעית של החורש
    • התייבשות צמחים מעוצים בחורש בעקבות שינויי אקלים
  • השפעת יישובים וחקלאות סמוכה על שטחי חורש טבעי
על מנת לגלות שינויים אלה אנו מנטרים הן סמוך לישובים והן רחוק מישובים, בחורש טבעי המרוחק מהשפעת אדם. אנחנו עוקבים אחרי שינויים בחברת הצומח, העופות והיונקים ובודקים את התוצאות, שמובאות במפה זו. ההבדלים נבדקים בכמה רבדים: השוני בתוצאות בין אתרים קרובים ליישוב ורחוקים ממנו, השוני בתוצאות בין היישובים והשוני בתוצאות בין הגושים השונים.
Read MoreCollapse

Unit's observation points map

Filter by
57 Results

Pages

*Natural habitat = Forested Influenced from human activiy = Near population
Species name Species class בית גידול Monitoring year Individuals observed
יערון גדול יונקים טבעי 2012 93
פשוש עופות מושפע מפעילות אדם 2012 57
בולבול עופות מושפע מפעילות אדם 2012 55
חתול בר יונקים טבעי 2012 47
ירגזי עופות טבעי 2012 43
ירקון עופות מושפע מפעילות אדם 2012 35
חתול בר מופע צבעוני יונקים מושפע מפעילות אדם 2012 30
צופית עופות טבעי 2012 28
צוצלת עופות מושפע מפעילות אדם 2012 27
עורב אפור עופות מושפע מפעילות אדם 2012 25
דררה
2 Individuals
זאב מצוי
8 Individuals
חגלה
17 Individuals
7 Individuals
חוחית
19 Individuals
חויאי
4 Individuals
2 Individuals
חזיר בר
1,757
חטפית אפורה
Individual
47 Individuals

Pages