הר הנגב

מהו הר הנגב?

הר הנגב הוא "מדבר מסולע", אזור בו שוררים תנאי מדבר. כלומר, כמויות המשקעים נעות בן 50 ל - 150 מ"מ גשם בשנה, ופיזורן ומועדן אינם ניתנים לחיזוי. אזור זה כולל מספר בתי גידול אשר שניים מהם נבחרו לניטור - מדרונות וערוצי נחלים. לכל אחד מבתי גידול אלו ישנן תצורות צומח אופייניות.
 

מה מנטרים בהר הנגב?

באתרי הניטור באזור הר הנגב אנחנו עוקבים אחר השינויים במגוון הביולוגי בעקבות ההשפעות החיצוניות הטבעיות והאנושיות, לדוגמה:
  • השפעת שינויי אקלים
  • השפעת ישובים וחקלאות על שטחים טבעיים
על מנת לגלות שינויים אלה אנו מנטרים הן סמוך לישובים והן רחוק מישובים, במדרונות וערוצי נחלים המרוחקים מהשפעת אדם. בכל אתרי הניטור אנחנו עוקבים אחרי שינויים בחברת הצומח המעוצה והעופות ובודקים את התוצאות, שמובאות במפה זו.
Read MoreCollapse

Unit's observation points map

Filter by
57 Results

Pages

*Natural habitat = Forested Influenced from human activiy = Near population
Species name Species class בית גידול Monitoring year Individuals observed
חסידה לבנה עופות מושפע מפעילות אדם 2012 1
פפיון צהוב עופות טבעי 2012 1
סבראש עופות מושפע מפעילות אדם 2012 1
עיט ערבות עופות טבעי 2012 1
דיה שחורה עופות מושפע מפעילות אדם 2012 1
שיחנית קטנה עופות מושפע מפעילות אדם 2012 1
עפרונן קצר-אצבעות עופות מושפע מפעילות אדם 2012 1
רחם
Individual
שחור-זנב
2 Individuals
שיחנית קטנה
Individual
שרקרק מצוי
17 Individuals
תור מצוי
4 Individuals
תור צוארון
69 Individuals
תפוחית
Individual

Pages