הר הנגב

מהו הר הנגב?

הר הנגב הוא "מדבר מסולע", אזור בו שוררים תנאי מדבר. כלומר, כמויות המשקעים נעות בן 50 ל - 150 מ"מ גשם בשנה, ופיזורן ומועדן אינם ניתנים לחיזוי. אזור זה כולל מספר בתי גידול אשר שניים מהם נבחרו לניטור - מדרונות וערוצי נחלים. לכל אחד מבתי גידול אלו ישנן תצורות צומח אופייניות.
 

מה מנטרים בהר הנגב?

באתרי הניטור באזור הר הנגב אנחנו עוקבים אחר השינויים במגוון הביולוגי בעקבות ההשפעות החיצוניות הטבעיות והאנושיות, לדוגמה:
  • השפעת שינויי אקלים
  • השפעת ישובים וחקלאות על שטחים טבעיים
על מנת לגלות שינויים אלה אנו מנטרים הן סמוך לישובים והן רחוק מישובים, במדרונות וערוצי נחלים המרוחקים מהשפעת אדם. בכל אתרי הניטור אנחנו עוקבים אחרי שינויים בחברת הצומח המעוצה והעופות ובודקים את התוצאות, שמובאות במפה זו.
Read MoreCollapse

Unit's observation points map

Filter by
57 Results

Pages

*Natural habitat = Forested Influenced from human activiy = Near population
Species name Species class בית גידול Monitoring year Individuals observed
חסידה לבנה עופות מושפע מפעילות אדם 2012 1
סבראש עופות מושפע מפעילות אדם 2012 1
פפיון צהוב עופות טבעי 2012 1
עיט ערבות עופות טבעי 2012 1
שיחנית קטנה עופות מושפע מפעילות אדם 2012 1
עפרונן קצר-אצבעות עופות מושפע מפעילות אדם 2012 1
חטפית לבנת-עורף עופות מושפע מפעילות אדם 2012 1
נץ קצר-אצבעות עופות מושפע מפעילות אדם 2012 1
אנפית בקר עופות מושפע מפעילות אדם 2012 1
עלוית לבנת-בטן עופות מושפע מפעילות אדם 2012 1
עפרונן קצר-אצבעות
Individual
עקב חורף
Individual
פפיון עצים
4 Individuals
פפיון צהוב
Individual
פשוש
2 Individuals
צופית
18 Individuals
צוצלת
30 Individuals
קורא
2 Individuals
קטה גדולה
3 Individuals
קטה סנגלית
10 Individuals

Pages