הר הנגב

מהו הר הנגב?

הר הנגב הוא "מדבר מסולע", אזור בו שוררים תנאי מדבר. כלומר, כמויות המשקעים נעות בן 50 ל - 150 מ"מ גשם בשנה, ופיזורן ומועדן אינם ניתנים לחיזוי. אזור זה כולל מספר בתי גידול אשר שניים מהם נבחרו לניטור - מדרונות וערוצי נחלים. לכל אחד מבתי גידול אלו ישנן תצורות צומח אופייניות.
 

מה מנטרים בהר הנגב?

באתרי הניטור באזור הר הנגב אנחנו עוקבים אחר השינויים במגוון הביולוגי בעקבות ההשפעות החיצוניות הטבעיות והאנושיות, לדוגמה:
  • השפעת שינויי אקלים
  • השפעת ישובים וחקלאות על שטחים טבעיים
על מנת לגלות שינויים אלה אנו מנטרים הן סמוך לישובים והן רחוק מישובים, במדרונות וערוצי נחלים המרוחקים מהשפעת אדם. בכל אתרי הניטור אנחנו עוקבים אחרי שינויים בחברת הצומח המעוצה והעופות ובודקים את התוצאות, שמובאות במפה זו.
Read MoreCollapse

Unit's observation points map

Filter by
57 Results

Pages

*Natural habitat = Forested Influenced from human activiy = Near population
Species name Species class בית גידול Monitoring year Individuals observed
פשוש עופות מושפע מפעילות אדם 2012 2
סלעית ערבות עופות טבעי 2012 2
חכלילית עצים עופות מושפע מפעילות אדם 2012 2
כרוון עופות טבעי 2012 2
סלעית אירופית עופות טבעי 2012 2
שחור-זנב עופות מושפע מפעילות אדם 2012 2
חטפית אפורה עופות מושפע מפעילות אדם 2012 2
עורב חום-עורף עופות טבעי 2012 2
קורא עופות טבעי 2012 2
שיחנית קטנה עופות מושפע מפעילות אדם 2012 1
סלעית לבנת-כנף
3 Individuals
סלעית ערבות
2 Individuals
סנונית מדבר
13 Individuals
סנונית רפתות
7 Individuals
עורב אפור
66 Individuals
עורב חום-עורף
2 Individuals
עיט ערבות
Individual
עלוית לבנת-בטן
Individual
עפרוני מדבר
16 Individuals
עפרוני מצוייץ
39 Individuals

Pages