הר הנגב

מהו הר הנגב?

הר הנגב הוא "מדבר מסולע", אזור בו שוררים תנאי מדבר. כלומר, כמויות המשקעים נעות בן 50 ל - 150 מ"מ גשם בשנה, ופיזורן ומועדן אינם ניתנים לחיזוי. אזור זה כולל מספר בתי גידול אשר שניים מהם נבחרו לניטור - מדרונות וערוצי נחלים. לכל אחד מבתי גידול אלו ישנן תצורות צומח אופייניות.
 

מה מנטרים בהר הנגב?

באתרי הניטור באזור הר הנגב אנחנו עוקבים אחר השינויים במגוון הביולוגי בעקבות ההשפעות החיצוניות הטבעיות והאנושיות, לדוגמה:
  • השפעת שינויי אקלים
  • השפעת ישובים וחקלאות על שטחים טבעיים
על מנת לגלות שינויים אלה אנו מנטרים הן סמוך לישובים והן רחוק מישובים, במדרונות וערוצי נחלים המרוחקים מהשפעת אדם. בכל אתרי הניטור אנחנו עוקבים אחרי שינויים בחברת הצומח המעוצה והעופות ובודקים את התוצאות, שמובאות במפה זו.
Read MoreCollapse

Unit's observation points map

Filter by
57 Results

Pages

*Natural habitat = Forested Influenced from human activiy = Near population
Species name Species class בית גידול Monitoring year Individuals observed
סנונית רפתות עופות מושפע מפעילות אדם 2012 7
גבתון גנים עופות טבעי 2012 5
זנבן עופות מושפע מפעילות אדם 2012 4
תור מצוי עופות טבעי 2012 4
פפיון עצים עופות מושפע מפעילות אדם 2012 4
דוכיפת עופות טבעי 2012 3
קטה גדולה עופות טבעי 2012 3
חנקן נובי עופות מושפע מפעילות אדם 2012 3
סלעית לבנת-כנף עופות טבעי 2012 3
חנקן גדול עופות טבעי 2012 3
ירגזי
Individual
ירקון
15 Individuals
כרוון
2 Individuals
נץ מצוי
Individual
Individual
סבכי טוחנים
27 Individuals
סבכי שחור-כיפה
29 Individuals
סבראש
Individual
סיקסק
10 Individuals
סלעית אירופית
2 Individuals

Pages