הר הנגב

מהו הר הנגב?

הר הנגב הוא "מדבר מסולע", אזור בו שוררים תנאי מדבר. כלומר, כמויות המשקעים נעות בן 50 ל - 150 מ"מ גשם בשנה, ופיזורן ומועדן אינם ניתנים לחיזוי. אזור זה כולל מספר בתי גידול אשר שניים מהם נבחרו לניטור - מדרונות וערוצי נחלים. לכל אחד מבתי גידול אלו ישנן תצורות צומח אופייניות.
 

מה מנטרים בהר הנגב?

באתרי הניטור באזור הר הנגב אנחנו עוקבים אחר השינויים במגוון הביולוגי בעקבות ההשפעות החיצוניות הטבעיות והאנושיות, לדוגמה:
  • השפעת שינויי אקלים
  • השפעת ישובים וחקלאות על שטחים טבעיים
על מנת לגלות שינויים אלה אנו מנטרים הן סמוך לישובים והן רחוק מישובים, במדרונות וערוצי נחלים המרוחקים מהשפעת אדם. בכל אתרי הניטור אנחנו עוקבים אחרי שינויים בחברת הצומח המעוצה והעופות ובודקים את התוצאות, שמובאות במפה זו.
Read MoreCollapse

Unit's observation points map

Filter by
57 Results

Pages

*Natural habitat = Forested Influenced from human activiy = Near population
Species name Species class בית גידול Monitoring year Individuals observed
צופית עופות טבעי 2012 18
שרקרק מצוי עופות מושפע מפעילות אדם 2012 17
עפרוני מדבר עופות טבעי 2012 16
ברכיה עופות מושפע מפעילות אדם 2012 15
ירקון עופות מושפע מפעילות אדם 2012 15
סנונית מדבר עופות טבעי 2012 13
חצוצרן שחור-מקור עופות מושפע מפעילות אדם 2012 10
קטה סנגלית עופות טבעי 2012 10
סיקסק עופות מושפע מפעילות אדם 2012 10
טריסטרמית עופות מושפע מפעילות אדם 2012 8
חגלה
31 Individuals
חטפית אפורה
2 Individuals
חטפית לבנת-עורף
Individual
חכלילית עצים
2 Individuals
חנקן גדול
3 Individuals
חנקן נובי
3 Individuals
חסידה לבנה
Individual
חצוצרן שחור-מקור
10 Individuals
טריסטרמית
8 Individuals
יונת סלעים
89 Individuals

Pages