דרום צחיח

מהו הדרום הצחיח?

אזור בעל מאפיינים אקלימיים של מדבר צחיח קיצון ובו פחות מ- 50 מ"מ גשם בשנה. הדרום הצחיח כולל את הר הנגב המזרחי (משפת מכתש רמון ומזרחה), הערבה, הנחלים הגדולים והרי אילת. יש מגוון של בתי גידול באזור זה אך בתכנית הניטור בחרנו לעקוב אחר מצבו של בית הגידול העיקרי - נחלים גדולים ובהם ריכוז עצי שיטים.
 

מה מנטרים בדרום הצחיח?

באתרי הניטור בדרום הצחיח אנחנו עוקבים אחר השינויים במגוון הביולוגי בעקבות ההשפעות החיצוניות הטבעיות והאנושיות, לדוגמה:
  • השפעות שינויי אקלים על נחלי השיטים
  • השפעת חקלאות של מטעי תמרים על נחלי שיטים
על מנת למצוא שינויים אלה אנו מנטרים הן סמוך לגושים גדולים של מטעי תמרים והן רחוק מהם, בערוצי נחלים בהם יש ריכוז עצי שיטה, המרוחקים מהשפעת אדם. בכל אתרי הניטור אנו עוקבים אחרי שינויים בחברת הצומח המעוצה והעופות ובודקים את התוצאות, שמובאות במפה זו.
Read MoreCollapse

Unit's observation points map

Filter by
47 Results

Pages

*Natural habitat = Forested Influenced from human activiy = Near population
Species name Species class בית גידול Monitoring year Individuals observed
סבכי טוחנים עופות מושפע מפעילות אדם 2012 1
קוקיה אירופית עופות טבעי 2012 1
חנקן גדול עופות טבעי 2012 1
אנפית סוף עופות מושפע מפעילות אדם 2012 1
צופית עופות מושפע מפעילות אדם 2012 1
בז מדברי עופות טבעי 2012 1
סבכי אפור עופות מושפע מפעילות אדם 2012 1
שחור-זנב
7 Individuals
שיחנית קטנה
31 Individuals
שרקרק גמדי
7 Individuals
שרקרק מצוי
8 Individuals
תור מצוי
24 Individuals
תור צוארון
132 Individuals
תורית זנבנית
2 Individuals

Pages