דרום צחיח

מהו הדרום הצחיח?

אזור בעל מאפיינים אקלימיים של מדבר צחיח קיצון ובו פחות מ- 50 מ"מ גשם בשנה. הדרום הצחיח כולל את הר הנגב המזרחי (משפת מכתש רמון ומזרחה), הערבה, הנחלים הגדולים והרי אילת. יש מגוון של בתי גידול באזור זה אך בתכנית הניטור בחרנו לעקוב אחר מצבו של בית הגידול העיקרי - נחלים גדולים ובהם ריכוז עצי שיטים.
 

מה מנטרים בדרום הצחיח?

באתרי הניטור בדרום הצחיח אנחנו עוקבים אחר השינויים במגוון הביולוגי בעקבות ההשפעות החיצוניות הטבעיות והאנושיות, לדוגמה:
  • השפעות שינויי אקלים על נחלי השיטים
  • השפעת חקלאות של מטעי תמרים על נחלי שיטים
על מנת למצוא שינויים אלה אנו מנטרים הן סמוך לגושים גדולים של מטעי תמרים והן רחוק מהם, בערוצי נחלים בהם יש ריכוז עצי שיטה, המרוחקים מהשפעת אדם. בכל אתרי הניטור אנו עוקבים אחרי שינויים בחברת הצומח המעוצה והעופות ובודקים את התוצאות, שמובאות במפה זו.
Read MoreCollapse

Unit's observation points map

Filter by
47 Results

Pages

*Natural habitat = Forested Influenced from human activiy = Near population
Species name Species class בית גידול Monitoring year Individuals observed
חמריה עופות מושפע מפעילות אדם 2012 18
עפרוני מצוייץ עופות מושפע מפעילות אדם 2012 16
זנבן עופות טבעי 2012 13
דרור ספרדי עופות מושפע מפעילות אדם 2012 13
עפרוני מדבר עופות טבעי 2012 12
חנקן נובי עופות טבעי 2012 10
פשוש עופות מושפע מפעילות אדם 2012 9
שרקרק מצוי עופות טבעי 2012 8
שרקרק גמדי עופות טבעי 2012 7
שחור-זנב עופות טבעי 2012 7
חטפית אפורה
2 Individuals
חמריה
18 Individuals
חנקן גדול
Individual
חנקן נובי
10 Individuals
חצוצרן מדבר
2 Individuals
חצוצרן שחור-מקור
2 Individuals
טסית
21 Individuals
טריסטרמית
3 Individuals
כוכית גדות
116 Individuals
מדברון
4 Individuals

Pages