אזור הספר הים תיכוני

מהו אזור הספר?

אזור בו כמויות המשקעים נעות בין 150 ל - 400 מ"מ גשם בשנה. בית הגידול העיקרי בו אנו מתמקדים בתכנית הניטור הוא בתות של סירה קוצנית.
 

מה מנטרים באזור הספר?

באתרי הניטור באזור הספר אנחנו עוקבים אחר השינויים במגוון הביולוגי בעקבות ההשפעות החיצוניות הטבעיות והאנושיות, לדוגמה:
  • השפעות שינויי אקלים
  • השפעת ישובים על שטחים של בתות הספר
על מנת לגלות שינויים אלה אנו מנטרים הן סמוך לישובים והן רחוק מישובים, בבתות הספר המרוחקות מהשפעת אדם. אנחנו עוקבים אחרי שינויים בחברת הצומח המעוצה והעופות ובודקים את התוצאות, שמובאות במפה זו.
Read MoreCollapse

Unit's observation points map

Filter by
59 Results

Pages

*Natural habitat = Forested Influenced from human activiy = Near population
Species name Species class בית גידול Monitoring year Individuals observed
סבכי שחור-כפה עופות מושפע מפעילות אדם 2012 17
טסית עופות טבעי 2012 13
חגלה עופות טבעי 2012 13
עקב חורף עופות טבעי 2012 12
בז מצוי עופות מושפע מפעילות אדם 2012 11
סיס חורור עופות טבעי 2012 11
סיס חומות עופות מושפע מפעילות אדם 2012 9
סיקסק עופות מושפע מפעילות אדם 2012 9
סלעית קיץ עופות טבעי 2012 6
דוכיפת עופות מושפע מפעילות אדם 2012 5
ירגזי
5 Individuals
ירקון
46 Individuals
כוכית גדות
Individual
כוס חורבות
Individual
כרוון
2 Individuals
מינה הודית
3 Individuals
נקר סורי
2 Individuals
סבכי אפור
Individual
סבכי טוחנים
3 Individuals
סבכי ערבות
28 Individuals

Pages