אזורי הלס בצפון הנגב

מה כוללים אזורי הלס של צפון הנגב?

מבין כל מרכיבי הפסיפס הנופי הקיימים באזור זה נבחרו שלושה:
 
  • טיפולי קציר הנגר והנטיעות של קק"ל - יצירת שיחים ונטיעות במדרונות
  • חקלאות אקסטנסיבית ורעיה - שטחים בשימוש של בדואים
  • שטחים עם רעיה וללא נטיעות וחקלאות - "לס טבעי"
 

מה מנטרים בצפון הנגב?

אנו עוקבים באתרי הניטור אחר השפעות שימושים שונים אלו הנעשים בחלקי הפסיפס המרכיב את צפון הנגב. בחרנו בשלב זה שלושה מרכיבים עיקריים של הפסיפס ובהם ננטר את השפעות השימוש הנעשה בהם על המגוון הביולוגי.
על מנת לגלות את השינויים אנחנו מנטרים בשלושת סוגי השטחים ובוחנים את ההשפעה של כל שימוש קרקע על המגוון הביולוגי. בכל אתרי הניטור אנו עוקבים אחרי שינויים בחברת הצומח, העופות והזוחלים. תוצאות הניטור הנערך כיום יפורסמו ב- 2015.
Read MoreCollapse

Unit's observation points map

Filter by
46 Results

Pages

*Natural habitat = Forested Influenced from human activiy = Near population
Species name Species class בית גידול Monitoring year Individuals observed
נקר סורי עופות מושפע מפעילות אדם 2012 1
צופית עופות מושפע מפעילות אדם 2012 1
זרון סוף עופות טבעי 2012 1
חנקן שחור-מצח עופות טבעי 2012 1
שלו עופות טבעי 2012 1
צוצלת עופות מושפע מפעילות אדם 2012 1
רץ מדבר
7 Individuals
שיחנית קטנה
6 Individuals
שלו נודד
Individual
שרקרק מצוי
59 Individuals
תור מצוי
4 Individuals
תור צוארון
73 Individuals

Pages