אזורי הלס בצפון הנגב

מה כוללים אזורי הלס של צפון הנגב?

מבין כל מרכיבי הפסיפס הנופי הקיימים באזור זה נבחרו שלושה:
 
  • טיפולי קציר הנגר והנטיעות של קק"ל - יצירת שיחים ונטיעות במדרונות
  • חקלאות אקסטנסיבית ורעיה - שטחים בשימוש של בדואים
  • שטחים עם רעיה וללא נטיעות וחקלאות - "לס טבעי"
 

מה מנטרים בצפון הנגב?

אנו עוקבים באתרי הניטור אחר השפעות שימושים שונים אלו הנעשים בחלקי הפסיפס המרכיב את צפון הנגב. בחרנו בשלב זה שלושה מרכיבים עיקריים של הפסיפס ובהם ננטר את השפעות השימוש הנעשה בהם על המגוון הביולוגי.
על מנת לגלות את השינויים אנחנו מנטרים בשלושת סוגי השטחים ובוחנים את ההשפעה של כל שימוש קרקע על המגוון הביולוגי. בכל אתרי הניטור אנו עוקבים אחרי שינויים בחברת הצומח, העופות והזוחלים. תוצאות הניטור הנערך כיום יפורסמו ב- 2015.
Read MoreCollapse

Unit's observation points map

Filter by
46 Results

Pages

*Natural habitat = Forested Influenced from human activiy = Near population
Species name Species class בית גידול Monitoring year Individuals observed
בולבול עופות מושפע מפעילות אדם 2012 3
פפיון צהוב עופות טבעי 2012 2
חוברה עופות טבעי 2012 2
עפרוני מדבר עופות טבעי 2012 2
פשוש עופות מושפע מפעילות אדם 2012 2
פפיון הרים עופות טבעי 2012 2
סנונית מערות עופות טבעי 2012 2
זרון סוף עופות טבעי 2012 1
צופית עופות מושפע מפעילות אדם 2012 1
חנקן שחור-מצח עופות טבעי 2012 1
עפרוני מצוייץ
117 Individuals
עפרונן קצר-אצבעות
31 Individuals
עקב חורף
Individual
פפיון הרים
2 Individuals
פפיון צהוב
2 Individuals
פשוש
2 Individuals
צופית
Individual
צוצלת
Individual
קטה גדולה
9 Individuals
קטה חדת-זנב
12 Individuals

Pages