אזורי הלס בצפון הנגב

מה כוללים אזורי הלס של צפון הנגב?

מבין כל מרכיבי הפסיפס הנופי הקיימים באזור זה נבחרו שלושה:
 
  • טיפולי קציר הנגר והנטיעות של קק"ל - יצירת שיחים ונטיעות במדרונות
  • חקלאות אקסטנסיבית ורעיה - שטחים בשימוש של בדואים
  • שטחים עם רעיה וללא נטיעות וחקלאות - "לס טבעי"
 

מה מנטרים בצפון הנגב?

אנו עוקבים באתרי הניטור אחר השפעות שימושים שונים אלו הנעשים בחלקי הפסיפס המרכיב את צפון הנגב. בחרנו בשלב זה שלושה מרכיבים עיקריים של הפסיפס ובהם ננטר את השפעות השימוש הנעשה בהם על המגוון הביולוגי.
על מנת לגלות את השינויים אנחנו מנטרים בשלושת סוגי השטחים ובוחנים את ההשפעה של כל שימוש קרקע על המגוון הביולוגי. בכל אתרי הניטור אנו עוקבים אחרי שינויים בחברת הצומח, העופות והזוחלים. תוצאות הניטור הנערך כיום יפורסמו ב- 2015.
Read MoreCollapse

Unit's observation points map

Filter by
46 Results

Pages

*Natural habitat = Forested Influenced from human activiy = Near population
Species name Species class בית גידול Monitoring year Individuals observed
שיחנית קטנה עופות מושפע מפעילות אדם 2012 6
סבכי ערבות עופות טבעי 2012 5
חמריה עופות טבעי 2012 5
עורב חום-עורף עופות טבעי 2012 5
סיקסק עופות מושפע מפעילות אדם 2012 4
חנקן אדום-ראש עופות מושפע מפעילות אדם 2012 4
כחל עופות טבעי 2012 4
תור מצוי עופות טבעי 2012 4
בז מצוי עופות טבעי 2012 3
בולבול עופות מושפע מפעילות אדם 2012 3
נקר סורי
Individual
סבכי ערבות
5 Individuals
סיקסק
4 Individuals
סלעית ערבות
14 Individuals
סלעית קיץ
3 Individuals
סנונית מערות
2 Individuals
סנונית רפתות
8 Individuals
עורב אפור
12 Individuals
עורב חום-עורף
5 Individuals
עפרוני מדבר
2 Individuals

Pages