אזורי הלס בצפון הנגב

מה כוללים אזורי הלס של צפון הנגב?

מבין כל מרכיבי הפסיפס הנופי הקיימים באזור זה נבחרו שלושה:
 
  • טיפולי קציר הנגר והנטיעות של קק"ל - יצירת שיחים ונטיעות במדרונות
  • חקלאות אקסטנסיבית ורעיה - שטחים בשימוש של בדואים
  • שטחים עם רעיה וללא נטיעות וחקלאות - "לס טבעי"
 

מה מנטרים בצפון הנגב?

אנו עוקבים באתרי הניטור אחר השפעות שימושים שונים אלו הנעשים בחלקי הפסיפס המרכיב את צפון הנגב. בחרנו בשלב זה שלושה מרכיבים עיקריים של הפסיפס ובהם ננטר את השפעות השימוש הנעשה בהם על המגוון הביולוגי.
על מנת לגלות את השינויים אנחנו מנטרים בשלושת סוגי השטחים ובוחנים את ההשפעה של כל שימוש קרקע על המגוון הביולוגי. בכל אתרי הניטור אנו עוקבים אחרי שינויים בחברת הצומח, העופות והזוחלים. תוצאות הניטור הנערך כיום יפורסמו ב- 2015.
Read MoreCollapse

Unit's observation points map

Filter by
46 Results

Pages

*Natural habitat = Forested Influenced from human activiy = Near population
Species name Species class בית גידול Monitoring year Individuals observed
עורב אפור עופות מושפע מפעילות אדם 2012 12
חגלה עופות מושפע מפעילות אדם 2012 12
אנפית בקר עופות טבעי 2012 12
קטה חדת-זנב עופות טבעי 2012 12
נחליאלי צהוב עופות טבעי 2012 11
קטה גדולה עופות טבעי 2012 9
דוכיפת עופות טבעי 2012 9
סנונית רפתות עופות טבעי 2012 8
כוס עופות טבעי 2012 8
רץ מדבר עופות טבעי 2012 7
חמריה
5 Individuals
חנקן אדום-ראש
4 Individuals
חנקן גדול
15 Individuals
חנקן שחור-מצח
Individual
יונת סלעים
143 Individuals
ירקון
14 Individuals
כוס חורבות
8 Individuals
כחל
4 Individuals
כרוון
20 Individuals
נחליאלי צהוב
11 Individuals

Pages