אזורי הלס בצפון הנגב

מה כוללים אזורי הלס של צפון הנגב?

מבין כל מרכיבי הפסיפס הנופי הקיימים באזור זה נבחרו שלושה:
 
  • טיפולי קציר הנגר והנטיעות של קק"ל - יצירת שיחים ונטיעות במדרונות
  • חקלאות אקסטנסיבית ורעיה - שטחים בשימוש של בדואים
  • שטחים עם רעיה וללא נטיעות וחקלאות - "לס טבעי"
 

מה מנטרים בצפון הנגב?

אנו עוקבים באתרי הניטור אחר השפעות שימושים שונים אלו הנעשים בחלקי הפסיפס המרכיב את צפון הנגב. בחרנו בשלב זה שלושה מרכיבים עיקריים של הפסיפס ובהם ננטר את השפעות השימוש הנעשה בהם על המגוון הביולוגי.
על מנת לגלות את השינויים אנחנו מנטרים בשלושת סוגי השטחים ובוחנים את ההשפעה של כל שימוש קרקע על המגוון הביולוגי. בכל אתרי הניטור אנו עוקבים אחרי שינויים בחברת הצומח, העופות והזוחלים. תוצאות הניטור הנערך כיום יפורסמו ב- 2015.
Read MoreCollapse

Unit's observation points map

Filter by
46 Results

Pages

*Natural habitat = Forested Influenced from human activiy = Near population
Species name Species class בית גידול Monitoring year Individuals observed
יונת סלעים עופות טבעי 2012 143
עפרוני מצוייץ עופות טבעי 2012 117
תור צוארון עופות טבעי 2012 73
שרקרק מצוי עופות טבעי 2012 59
דרור הבית עופות מושפע מפעילות אדם 2012 58
עפרונן קצר-אצבעות עופות טבעי 2012 31
כרוון עופות מושפע מפעילות אדם 2012 20
חנקן גדול עופות מושפע מפעילות אדם 2012 15
ירקון עופות טבעי 2012 14
סלעית ערבות עופות טבעי 2012 14
אנפית בקר
12 Individuals
בולבול
3 Individuals
בז מצוי
3 Individuals
בז עצים
Individual
דוכיפת
9 Individuals
דרור הבית
58 Individuals
זרון סוף
Individual
חגלה
12 Individuals
חוברה
2 Individuals
חויאי
Individual

Pages