דררה - Psittacula krameri

מחלקה: 
עופות

observation map דררה

Legend:
0-5 Individuals
5-20 Individuals
20-50 Individuals
50-100 Individuals
+100 Individuals