זרון סוף - Circus aeruginosus

מחלקה: 
עופות

observation map זרון סוף

Legend:
0-5 Individuals
5-20 Individuals
20-50 Individuals
50-100 Individuals
+100 Individuals
Monitoring Unit Monitoring Site Individuals observed
אזורי הלס בצפון הנגב בסיס נבטים 1