כרוון - Burhinus oedicnemus

מחלקה: 
עופות

observation map כרוון

Legend:
0-5 Individuals
5-20 Individuals
20-50 Individuals
50-100 Individuals
+100 Individuals