קורא - Ammoperdix heyi

מחלקה: 
עופות

observation map קורא

Legend:
0-5 Individuals
5-20 Individuals
20-50 Individuals
50-100 Individuals
+100 Individuals
Monitoring Unit Monitoring Site Individuals observed
הר הנגב שדה בוקר 2
דרום צחיח עין יהב 2