תנאי שימוש

כללי 

ברוכים הבאים לאתר הרשמי של המארג – התכנית הלאומית להערכת מצב הטבע, בחסות האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים (להלן - "האתר").
השימוש במידע המופיע באתר כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן – יש לקרוא תנאים אלה בעיון ובקפידה, תחילת השימוש באתר מעידה על הסכמת המשתמש ואישורו לאמור בתנאים אלה במלואם וללא כל סייג. 
תנאי השימוש באתר מיועדים לנשים וגברים כאחד, והם נוסחו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

אחריות 

השימוש באתר, לרבות בכל המידע המפורט בו, מוצע למשתמש כמות שהוא ("As is").
המארג אינו אחראי להתאמת האתר ו/או המידע המפורט בו לצרכיו האישיים של המשתמש, או בכלל.
המארג אינו אחראי בשום מקרה ואופן לשימוש שנעשה במידע המצוי באתר, ולא ישא באחריות לטעויות ו/או שגיאות במידע המוגש באתר ו/או לשינויים במידע אשר נעשו ע"י המשתמש 
לא יישא המארג באחריות לכל נזק ו/או הפסד ו/או אבדן רווח שנגרם למשתמש ו/או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש באתר, לרבות נזק כאמור שנגרם עקב או בגין השימוש ביישומי תוכנה שהורדו באמצעות האתר או הופעלו כתוצאה מהשימוש בו.
 

זכויות יוצרים 

אלא אם נאמר אחרת תוכן אתר המארג הוא תחת רישוי ה Creative Commons (BY). תנאי רישוי אלו מאפשרים שימוש חופשי (העתקה, הפצה והצגה) של פרסומי המארג ועבודות נגזרות בתנאי שמצוין שם המחבר המקורי, במקרה זה: המארג, התוכנית הלאומית להערכת מצב הטבע בישראל. בשימוש בפרסומי המארג בעבודה נגזרת אין ליצור רושם שהמארג מאשר את תוכן העבודה. המארג אינו בעל זכויות היוצרים לרבים מהתצלומים המופיעים באתר ורשיון ה Creative Commons  אינו תקף לגבי תצלומים.
התמונות המופיעות באתר צולמו ע"י המארג, או מוצגות בהסכמת הצלמים ובעלי זכויות היוצרים עליהן. אין לעשות כל שימוש מסחרי, לפרסם, לעבד או לשמור בארכיון לשם מטרות מסחריות  בתמונות המופיעות באתר ללא רשות מפורשת מהמארג. בשאלות לגבי פרסום יש לפנות ל- info@hamaarag.org.il.
 

קישורים לאתרים אחרים 

באתר זה נמצאים קישורים (links) לאתרים אחרים (להלן - "אתרי צד ג'"). הקישורים נועדים לנוחיות המשתמש בלבד.
אין המארג אחראי לתוכן החומר ו/או המידע ו/או הפרסומים הנמצאים באתרי צד ג'.
אין לפרש קישורים לאתרי צד ג' כמתן אישור, המלצה או העדפה על ידי המארג לאותם אתרים, לרבות למסמכים ו/או מידע ו/או וכל חומר אחר הנמצאים בהם, למפעילי אתרי צד ג' או למוצרים המוצגים בהם. 
בעת הכללת כל קישור באתר זה, נמצא שהמידע באתר צד ג' המקושר מתאים למטרות האתר, וכי הקישור עצמו הינו תקין. ואולם, יתכן שבמהלך הזמן, חלו שינויים באתר צד ג' המקושר. אם המשתמש סבור שאין אתר צד ג' המקושר ו/או המידע המצוי בו מתאימים לאתר זה ו/או למטרות המארג,  או אם נמצא כי הקישור אינו תקין, הוא מתבקש להודיע על כך למארג.
 

מידע נוסף

למרות שאנו שואפים לאפשר נגישות מקסימאלית למידע הנוצר במארג, לא כל המידע הגולמי המיוצר במארג זמין דרך אתר האינטרנט. ניתן להגיש בקשה לקבלת מידע נוסף דרך כתובת הדוא"ל info@hamaarag.org.il
 

הגנת הפרטיות

ייתכן שמשתמש יתבקש למלא את פרטיו האישים, כגון שמו או כתובת הדואר האלקטרוני שלו לצורך הרשמה לקבלת מידעון ו/או פרטים על פעילויות של המארג. המארג יעשה שימוש במידע זה על פי הדין החל על העניין.
המארג לא ימסור את הפרטים האישיים של המשתמשים לצדדים שלישיים בניגוד לדין החל. 
 

שונות 

המידע באתר מוגש כשירות לציבור, ולא יוכל לשמש עילה לתביעה כלשהי.
מבלי לגרוע מהקבוע בתנאי השימוש דלעיל, השימוש בנתונים ו/או במידע המפורטים באתר ו/או בכל הנובע מהם ו/או המשתמע מהם, הינו על אחריותו הבלעדית של המשתמש, המארג לא יהיה אחראי ולא יישא בכל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרמו למשתמש כתוצאה משימוש כאמור. בכל שאלה אודות האתר ו/או פעילות המארג ניתן לפנות ישירות לדוא"ל info@hamaarag.org.il.