פעילות עבר

 

סקר השפעת דרך נוף על פעילות מרחבית של יונקים במרחב 'מרקמית שקמה', 2015-16

הפרוייקט הוזמן ומומן על ידי מחוז מרכז של רשות הטבע והגנים ובוצע בשיתוף שלמה קאין, ד"ר אבי בר-מסדה ופרופ' אורי שיינס מהחוג לביולוגיה וסביבה באוניברסיטת חיפה – אורנים ומרכז יונקים של החברה להגנת הטבע.

מרחב 'מרקמית שקמה' הוא אזור מוגן שבתוכו דרך מטיילים בלתי סלולה באורך של כ- 60 ק"מ. מפאת שימוש נרחב בדרך הקיימת, עלה צורך בפתיחת דרך נוספת, צפונית יותר, שתשרת מטיילים נוספים. כתנאי לכך הוחלט שיש לבצע סקר השפעת מבקרים ורכביהם על חברת היונקים הבינוניים וגדולים במרחב. הסקר התבצע על ידי הצבת מצלמות חישה במהלך שלוש עונות בשנים 2015-2016. תוצאות הסקר מצביעות על כך שהדרך והשטחים  הטבעיים והחקלאיים סביבה משפיעים על פעילות יונקים במרחבובמידה ותסלל דרך חדשה, יש לתכנן את התוואי שלה ביחס למרחב, תוך הימנעות מקרבה לשטחים טבעיים גדולים שנותרו בפסיפס הנופי.

דו"ח מסכם לרט"ג (קישור)

מאמר בכתב העת European Journal of Wildlife Research (קישור)

 

סקר יונקים בשמורת נחל שילה, 2018

הפרוייקט הוזמן ומומן על ידי מחוז מרכז של רשות הטבע והגנים ובוצע בשיתוף מרכז יונקים של החברה להגנת הטבע.

שמורת טבע נחל שילה היא חלק מ"ציר הגבעות" המזרחי, דוגמא לשארית של בית גידול בסיכון של בתה עשבונית ים-תיכונית וחוליה חשובה ברצף המסדרונות האקולוגיים של ישראל. תכניות להרחבת העיר אלעד לתוך שטח השמורה מדרום מערב, לכיוון מחנה נחשונים שממזרח, מהוות איום על קטע צר שהוא צוואר בקבוק. בכדי להבין את הפיזור המרחבי של יונקים בינוניים-גדולים בשמורה והשימוש שלהם בשמורה כמסדרון אקולוגי הוצבו מצלמות שביל בשטח השמורה במהלך יוני-יולי 2018. תוצאות הסקר מצביעות על חשיבות השמורה כחלק מרצף השטחים הפתוחים במחוז מרכז וכבית גידול חשוב לצבי הארץ ישראלי.

דו"ח מסכם לרט"ג (קישור)

 

התכנית לניטור המגוון הביולוגי בים התיכון

התכנית לניטור המגוון הביולוגי בים התיכון: המארג הפעיל את התכנית בשיתוף החוג לביולוגיה ימית באוניברסיטת חיפה. במסגרת התכנית מנוטרים מאפיינים שונים במספר אתרי דגימה בבית הגידול הסלעי בים התיכון באמצעות צלילות ניטור. בדומה לתכנית היבשתית, המטרה בתכנית היא איפיון כמותי ואיכותי של המגוון הביולוגי המתקיים באתרי הניטור בים התיכון, על בסיס שיטתי ולאורך זמן, על מנת להעריך את מצב הטבע בים ולזהות שינויים משמעותיים. 

 

מדד בריאות הים לישראל

מדד בריאות הים לישראל:  מדד בריאות הים העולמי הוא כלי שבוחן אלו שירותים מספק הים לאדם וכיצד אפשר לשמור על ים בריא ואספקת השירותים לאורך זמן על ידי שינוי מדיניות. בפרויקט התאים המארג את מדד בריאות הים העולמי לים התיכון בישראל וליעדים המקומיים, בליווי NCEAS  (National Center for Ecological Analysis and Synthesis) ו – Conservation International. המדד הושק בספטמבר 2014, וקיבל השנה את הציון 62 מתוך 100. הציון מייצג את מצבם של תשעה שירותים מרכזיים שאנו מקבלים מהים.