המארג - התכנית הלאומית להערכת מצב הטבע בישראל

 

המארג הוא התוכנית הלאומית להערכת מצב הטבע בישראל. זוהי שותפות של ארגונים האמונים על ניהול משאבי סביבה בישראל ומדענים עצמאיים, שפועלת בחסות מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט - המרכז הלאומי לחקר המגוון הביולוגי שבאוניברסיטת תל אביב.
המארג החל את פעילותו בשנת 2006 ופועל במתכונתו הנוכחית משנת 2011. מאז היווסדו, משימתו הראשית של המארג היא ביצוע הערכה של מצב הטבע בישראל לצורך ניהול מבוסס ידע של השטחים הפתוחים והמגוון הביולוגי.
במארג שותפים המשרד להגנת הסביבה, רשות הטבע והגנים והקרן הקיימת לישראל, ותומכת בו קרן פרטית.

 

מטרות וחזון

המארג שואף לתרום לקידום ניהול מבוסס-מדע של שטחים פתוחים ומשאבי טבע, על ידי ייצור מתמשך של ידע מדעי על מצב המערכות האקולוגיות והמגוון הביולוגי בישראל. ידע זה יהיה נגיש הן למקבלי ההחלטות והן לציבור הרחב. תכנון נכון של שימושי קרקע וניהול מושכל של השטחים הפתוחים יתרום לרווחת האדם ולקיימות ארוכת-טווח של הטבע בישראל.

פעילות המארג כוללת הפעלת תכניות ארוכות טווח הקשורות זו לזו ותומכות זו בזו. המידע הנאגר במארג, שמקורו בעבודה ישירה של המארג או של השותפים, נועד לשמש את כלל הגופים העוסקים בניהול השטחים הפתוחים.

 

עקרונות פעולה

פעילות המארג מבוססת על שלושה עקרונות ליבה:

  1. מצוינות ומקצועיות: המארג שואף לכך שכל תוצריו יעמדו בסטנדרטים המדעיים הגבוהים ביותר. לצורך כך המארג עובד באופן צמוד עם הקהילה האקדמית בארץ ובעולם בפיתוח הפעילויות המתבצעות במארג ומעמיד את תוצריו להערכת עמיתים.

  2. רלוונטיות: התכניות של המארג מכוונות ליצור בסיס ידע שיוכל לשמש את מקבלי ההחלטות בניהול שטחים פתוחים ולקדם פיתוח בר קיימא. המחקרים מתייחסים הן לשינויים המתמשכים בשטחים הפתוחים, הן לנושאי סביבה בוערים והן לקשר בין האדם למערכות אקולוגיות. בכך הם מהווים בסיס מחקרי מוצק, עדכני ורלוונטי למקבלי ההחלטות.

  3. עצמאות ושקיפות: המארג שואף להנגיש לציבור ידע מהימן ואובייקטיבי, ובכך לאפשר גישה לנתונים מדעיים על מצב הסביבה בישראל לכל החפץ בכך. המארג מעמיד לרשות הציבור ללא הגבלה את כל תוצריו והמידע הגולמי.