שמורות ימיות

ישראל מחויבת להכרזה על 10% מהמים הטריטוריאליים של ישראל כשטחים ימיים מוגנים עד 2020, בהתאם לאמנת ההגנה על המגוון הביולוגי (CBD). 
כיצד בוצעה המדידה?
גנים לאומיים ושמורות טבע. השטח לשימור כולל את 3 המייל מקו החוף לכיוון הים ו-300 מ' מקו הים ליבשה (תחום הסביבה החופית). 
החישוב בוחן את שטח השמורות המאושרות והמוכרזות ביחס למחויבות להגנה על 10% מהמים הטריטוריאלים.