שלמות אקולוגית

שלמות אקולוגית מתייחסת ליכולתה של מערכת אקולוגית לתמוך ולתחזק תהליכים אקולוגיים וחברה מגוונת של אורגניזמים. שלמות אקולוגית נמדדת בתור השיעור שבו חברה מגוונת של אורגניזמים מקומיים נשמרת, והיא משמשת בתור ייצוג לחוסן אקולוגי, שמשמעותו יכולתה של מערכת אקולוגית להסתגל לסביבה מושפעת מלחצים שונים, בעודה שומרת על תפקודיות.
לדוגמה, ההימצאות של אוסף מגוון של מינים מגדילה את ההסתברות שלפחות חלק ממינים אלו יהיו בעלי התכונות הנדרשות לשם השרידות והשימור של תפקודיות מלאה של מערכת אקולוגית לנוכח שינויי אקלים. כזה הוא המקרה של מערכת שונית אלמוגים שלמה שיכולה לעמוד טוב יותר אל מול ההשפעות של החמצת ימים מאשר שונית פגומה, תוך שמירה על תפקודים כגון יצרנות.