עליית טמפרטורת פני השטח של הים

טמפרטורת פני השטח של הים נקבעת על פי מדידות הנלקחות בעומקים בטווח של 1 מילימטר עד 20 מטרים. חלק מהמדידות מתבצעות בעזרת מכשירים הנמצאים על סיפון הספינה, אולם כיום לוויינים מספקים את מרבית הנתונים הכלל עולמיים של טמפרטורת פני השטח של הים.
הסיבה העיקרית לעליית טמפרטורת פני השטח של הים ברחבי העולם היא ההתחממות האקלימית בשל כמויות מוגברות של גזי חממה הנפלטים לתוך האטמוספירה; חום שמקורו בהתחממות האטמוספירה מעלה את הטמפרטורה של פני שטח הים. זרמי שקיעה של מים קרים מתחת למים חמים יותר מסיעים מעט מחום עודף זה אל השכבות העמוקות יותר של הים, שגם הם מתחממים, למרות שכמות זו נמצאת בפיגור יחסית לעלייה בטמפרטורת פני השטח של הים. 
מים מתפשטים ככל שהם מתחממים יותר והנפח המוגדל הזה גורם לעלייה במפלס הים. התחממות אקלימית גם ממיסה קרחונים וכיפות קרח יבשתיות, תוך שתופעה זו מוסיפה מים לים ומביאה לעלייה נוספת במפלס המים. קצב עליית מפלס הים הכלל עולמי הואץ במשך העשורים האחרונים.
לפי הפאנל הבין-ממשלתי לשינוי האקלים (IPCC), הטמפרטורות הכלל עולמיות של פני שטח הים צפויות לעלות בכ-0.4 עד 1.1 מעלות צלזיוס עד שנת 2025.
התפשטות תרמית והאספקה המוגברת של מי שלגים כתוצאה מהמסת הקרחונים וכיפות השלג היבשתיות יוכלו לתרום לעלייה של 3-1 מטרים למפלס הים עד לשלהי מאה זו (Dasgupta 2007).
כיצד בוצעה המדידה?
מפת עליית טמפרטורת פני השטח של הים נלקחה מתוך הפרסום של Micheli וחובריה (2013), אשר עשו שימוש בניתוח מרחבי של קצבי השינוי של טמפרטורת פני השטח של הים, תוך שימוש בנתונים שהתקבלו מתוך חישה מרחוק של לוויינים בשנים 2006-1985 מהפרסום של (Nykjaer 2009).