מינים זרים

מינים פולשים הם אורגניזמים בלתי-מקומיים שחדרו למערכת אקולוגית שאינה בית הגידול הטבעי שלהם בין אם בשגגה ובין אם במכוון.

בעוד שלמינים זרים מסוימים עשויה להיות השפעה מועטה בתוככי בית הגידול החדש שלהם, סוגים אחרים עלולים להפוך לפולשים ולהוות איום רציני על המגוון הביולוגי הימי, על הכלכלות החופיות, על התרבויות ומקורות הפרנסה במקום ועל בריאות האדם.

האיום הטמון במינים זרים פולשים ממשיך להתרחב כל זמן שהסחר, הטיולים והתיירות הכלל-עולמיים מאפשרים למינים להיות מועברים לאזורים שלא היו נגישים להם בעבר. שטחים החשופים לזיהום הגרוע ביותר, לדיג מוגבר, ו/או לדיג מכמורת מקרקעית הים, וכן נתיבי השיט העיקריים הם הסבירים ביותר להיות מושפעים משמעותית מהפלישה של מינים זרים.

חוקרים סבורים כי מי נטל בכמות של 5-3 מיליארד טון שמקורם בספינות גדולות ואשר מועברים ממקום למקום בכל רחבי העולם מדי שנה על ידי ספינות אלה מהווים את הנשא העיקרי התורם להפצתם כיום של מינים ימיים פולשים, כאשר ההערכה מתייחסת לשיעור של 7,000 מינים המועברים מדי יום . מספרים גדולים של מינים זרים מועברים גם בצורת "טרמפיסטים" הנצמדים לגוף הספינות או לעצמים צפים כגון אשפה ימית.

כיצד בוצעה המדידה?

מפה מרחבית שנלקחה מתוך Micheli וחובריו (PlosOne 8 e79889,2013) שימשה לבדיקה זו. מפה זו מבוססת על התפוצה בפועל של אוסף של מינים פולשים בים תיכון (CIESM Atlas of Exotic Species, www.ciesm.org) ואשר הוכנה על ידי ועדת המדע הים-תיכוני (The Mediterranean Science Commission) בנוגע לתפוצתם של סרטנים אקזוטיים, דגים, רכיכות ומקרו-אצות בים התיכון. ועדת המדע הים-תיכוני סיפקה תמונות בכושר-הפרדה נמוך לכל מין המראות את השטח המושפע מכל אחד מהמינים הפולשים.