מדד התחרותיות העולמי

המיזם של הפורום הכלכלי העולמי, 'מדד התחרותיות העולמי' מנתח את הבסיס הכלכלי של כמעט כל המדינות במטרה להעריך את רמת התחרותיות של כל אחת מהמדינות האלה מבחינת השגת יצרנות, צמיחה ושגשוג כלכליים בני-קיימא (Schwab 2011).
'מדד התחרותיות העולמי' מהווה מדד מורכב המחושב על ידי מיצוע הציונים של הנתונים בקרב 12 עמודי תווך של תחרותיות כלכלית:
•      ארגונים (ציבוריים)
•      תשתית
•      פיתוח מקרו כלכלי
•      בריאות וחינוך ראשוני
•      חינוך גבוה והכשרה
•      טובין ויעילות שווקים
•      יעילות שוק העבודה
•      פיתוח שווקים פיננסיים
•      מוכנות טכנולוגית
•      גודל השוק
•      רמת תחכום בעסקים
•      חדשנות
כיצד בוצעה המדידה?
'מדד בריאות הים' עושה שימוש בציוני 'מדד התחרותיות העולמי' מהדוח המקיף הכלל עולמי לשנים 2012-2011, עבור ישראל. הציונים בטווח 1 עד 7, הותאמו לסולם של 0 עד 1 על מנת לשמור על העקביות ביחס לאמצעים אחרים הנכללים במדד.