מגוון ענפי/אחידות ענפית

המטרות 'תעסוקה חופית' ו'כלכלה חופית' מעריכות את המשרות, המשכורות והרווחים משני ענפי תעסוקה ימיים.
תפוצת התעסוקה לרוחב תשעת ענפים אלו מהווה מדד יעיל לחוסן.  אם כלל התעסוקה בתוככי קהילה מבוססת בעיקר על ענף אחד או שני ענפים בלבד, המערכת הכלכלית הכללית תהפוך פגיעה לירידה בפעילות העסקית של ענפים אלה.  לעומת זאת, אם התעסוקה מפוזרת באופן אחיד יחסית לרוחב כל תשעת הענפים, המערכת הכוללת תהיה איתנה ועמידה יותר להפרעות מסוג זה. הרווח הכללי של הקהילה יישאר יציב יותר במהלך תקופות של ירידה בפעילות העסקית, ועובדים שפוטרו בגלל ירידה כזו בפעילות העסקית במגזר שלהם יוכלו למצוא תעסוקה בענף אחר מבלי לעזוב את הקהילה.
כיצד בוצעה המדידה?
אחידות ענפית נמדדה בעזרת מדד המגוון של Shannon, אמצעי מדידה נפוץ של מגוון אקולוגי וכלכלי. חישוב זה מבוסס על המספר הכולל של משרות וענפים ועל הסבירות שכל משרה נתונה שייכת לענף מוגדר. פרטים נוספים זמינים במידע הנספח של הפרסום של Halpern  וחובריו (2012).