זיהום בחומרי הזנה (נוטריאנטים)

הַעֲתָרָה (Eutrophication) מתייחסת לתהליך שבאמצעותו גופי מים הופכים למועשרים ביתר בחומרי הזנה (מזינים) כגון חנקן וזרחן. תופעה זו מתרחשת כאשר נגר חקלאי הנושא בתוכו דשנים וביוב מגיע למערכות אקולוגיות ימיות חופיות דרך נהרות ותזרימי פסולת.
עודף חומרי הזנה גורם ליצורים צמחיים פשוטים (לדוגמה, אצות) לגדול בשיעור קיצוני. ברגע שהאצות מתות, כמויות גדולות של חיידקים מפרקות את האצות ומדלדלות את המים מכמויות החמצן שבתוכו, חמצן הנדרש לקיומם של מינים ימיים אחרים.

כיצד בוצעה המדידה?
ניטרט נבחר לייצג את הדשנים, כיוון שככל הנראה הוא מגביל את היצרנות במים החופיים של הים התיכון בישראל19. הערכת הזיהום נעשתה על ידי השוואת נתוני הניטרט על סמך מיפוי ניטרט מאוגוסט, 2011 5 לערך רקע של 0.6 מיקרו מולר. המגמה בזמן של מזהם זה חושבה כשינוי בהזרמות של חנקן ממקורות נקודתיים על פי הערכות המכון לחקר ימים ואגמים בישראל לשנים 2008-2012.