דיג מסחרי, דיג לוואי בהיקף נרחב

לחץ מסוג דיג מסחרי מהווה מדד לשיעור שבו הדיג בהיקף גדול ממי-חופים ומלב הים עשוי להשפיע על ההצלחה העתידית של שלל הדיג . לחץ זה כולל שלל ודיג לוואי של דגים (הן בהיקף גדול והן בהיקף מצומצם), מזון אחר ובעלי חיים ימיים.
בעוד שמקורות דיג כלל עולמיים מספקים לאדם חלק משמעותי מצריכת החלבון שלו, הם עלולים גם ליצור לחץ על הסביבה בצורת דיג-יתר, לכידה של מינים שלא הייתה כוונה מראש לדוג אותם והשימוש בשיטות דיג הרסניות או בלתי מוסדרות העלולות להוביל לרמות גבוהות של דיג לוואי, כלומר – הדיג של מינים שלא הייתה כוונה מראש לדוג אותם או פרטים קטנים מדי של המינים שכן הייתה כוונה לדוג אותם.  
כיצד בוצעה המדידה?
דיג מסחרי, דיג לוואי בהיקף נרחב
מידול הלחץ של דיג לוואי בהיקף נרחב באזור הדמרסלי ובים הפתוח.
לחץ זה מייצג דיג בעזרת ציוד לדיג לוואי נרחב, הכולל דיג עם ציוד הרסני באזור הדמרסלי (לדוגמה, מכמורתנים) וציוד לא הרסני באזור הדמרסלי (לדוגמה, קערות, מלכודות) ובשטחי הים הפתוח (לדוגמה, מערך חכות). הזיקה בין המינים השונים לציוד נלקחה מתוך הפרסום של Watson et al. נתוני השלל הם משנת 2006 והם מופו על ידי Sea Around Us לכדי כושר הפרדת תא של 1/2 מעלה. ערכים אלה סוכמו לאחר מכן ליחידות דיווח של אזור כלכלי בלעדי. כאשר התאים חרגו מגבולות האזור הכלכלי הבלעדי, השלל חולק באופן יחסי על בסיס השטח היחסי של האזור הכלכלי הבלעדי. פרטים מלאים אודות שכבת נתונים זו מובאים בפרסום של Halpern וחובריו (2008 ,Science 319).