דיג בשיטות מסורתיות: דיג לוואי בהיקף מצומצם

לחץ מסוג דיג בשיטות מסורתיות מהווה מדד לשיעור שבו הדיג בקנה מידה מצומצם ממי-חופים ומלב הים עשוי להשפיע על ההצלחה של השלל העתידי של דגים אלה. דיג זה כולל שלל ודיג לוואי של דגים, מזון אחר ובעלי חיים ימיים.
דיג בשיטות מסורתיות (מכונה גם דיג בהיקף מצומצם) מספק מזון ותעסוקה חופית למספר עצום של אנשים ברחבי העולם, במיוחד במדינות מתפתחות. דיג בשיטות מסורתיות משמש למאכל או מסחר ומספק דגה הן לצריכה מקומית והן לייצוא, אולם שללי הדיג משמשים לרוב לשוק המקומי. בדיג מסוג זה, ספינות דיג קטנות מנצלות הון ואנרגיה בהיקפים קטנים יחסית  במסגרת מסעות דיג קצרים בקרבת החוף (FAO).
בשל הגודל והנהגים הקיימים בהם, דיג בהיקף מצומצם הוא פוטנציאלית בר-קיימא יותר לעומת דיג בהיקף נרחב. יחד עם זאת, דיג מעין זה גורם ללחץ על הסביבה בשל דיג-יתר ושימוש בשיטות דיג הרסניות או בלתי מוסדרות, העלולות להביא לרמות גבוהות של דיג-לוואי, כלומר, דיג של מינים שלא הייתה כוונה מראש לדוג אותם או דיג של פרטים קטנים מדי או בלתי בוגרים של המינים שכן הייתה כוונה לדוג אותם.  

כיצד בוצעה המדידה?
ארגון המזון והחקלאות של האומות המאוחדות (FAO) מפרסם נתונים סטטיסטיים אודות סוג זה של דיג עבור רבות מהמדינות, אולם לא עבור כולן; מדד בריאות הים (OHI) עושה שימוש בנתונים של 59 מדינות שדווחו בשנת 2006 ומבצע מידול של הערכים עבור שאר המדינות. כרגע אין כל מידע זמין אודות סוג הציוד המשמש לדיג מסוג זה. בזמן קביעת הציון, נעשה שימוש בהנחה כי רק היקף קטן מדיג זה מתבצע בעזרת ציוד המביא להרס בית גידול (לדוגמה, באמצעות פיצוץ תת-מימי) או בהיקף גדול בעזרת ציוד של דיג לוואי נרחב (לדוגמה, רשתות לדיג מכמורת), אולם אנו מכירים בכך שהשימוש הנפוץ יותר הוא בעזרת ציוד לדיג לוואי נרחב.