אזורי הלס בצפון הנגב

מה כוללים אזורי הלס של צפון הנגב?

מבין כל מרכיבי הפסיפס הנופי הקיימים באזור זה נבחרו שלושה:
 
  • טיפולי קציר הנגר והנטיעות של קק"ל - יצירת שיחים ונטיעות במדרונות
  • חקלאות אקסטנסיבית ורעיה - שטחים בשימוש של בדואים
  • שטחים עם רעיה וללא נטיעות וחקלאות - "לס טבעי"
 

מה מנטרים בצפון הנגב?

אנו עוקבים באתרי הניטור אחר השפעות שימושים שונים אלו הנעשים בחלקי הפסיפס המרכיב את צפון הנגב. בחרנו בשלב זה שלושה מרכיבים עיקריים של הפסיפס ובהם ננטר את השפעות השימוש הנעשה בהם על המגוון הביולוגי.
על מנת לגלות את השינויים אנחנו מנטרים בשלושת סוגי השטחים ובוחנים את ההשפעה של כל שימוש קרקע על המגוון הביולוגי. בכל אתרי הניטור אנו עוקבים אחרי שינויים בחברת הצומח, העופות והזוחלים. תוצאות הניטור הנערך כיום יפורסמו ב- 2015.
קרא עודסגור

מפת אתרי הניטור ביחידה

חפש לפי
46 תוצאות

עמודים

*בית גידול טבעי = חורש | מושפע מפעילות אדם = ליד יישוב
מין מחלקה בית גידול שנת ניטור מספר פרטים
עורב אפור עופות מושפע מפעילות אדם 2012 12
חגלה עופות מושפע מפעילות אדם 2012 12
אנפית בקר עופות טבעי 2012 12
קטה חדת-זנב עופות טבעי 2012 12
נחליאלי צהוב עופות טבעי 2012 11
קטה גדולה עופות טבעי 2012 9
דוכיפת עופות טבעי 2012 9
סנונית רפתות עופות טבעי 2012 8
כוס עופות טבעי 2012 8
רץ מדבר עופות טבעי 2012 7
חמריה
5 פרטים
חנקן אדום-ראש
4 פרטים
חנקן גדול
15 פרטים
חנקן שחור-מצח
פרט יחיד
יונת סלעים
143 פרטים
ירקון
14 פרטים
כוס חורבות
8 פרטים
כחל
4 פרטים
כרוון
20 פרטים
נחליאלי צהוב
11 פרטים

עמודים