שלו - Coturnix coturnix

מחלקה: 
עופות

מפת תצפיות שלו

מקרא:
0-5 פרטים
5-20 פרטים
20-50 פרטים
50-100 פרטים
+100 פרטים
יחידת ניטור אתר הניטור מספר פרטים
אזורי הלס בצפון הנגב בסיס נבטים 1