שירותי המערכת האקולוגית

מזון, שירות אספקה
המערכות האקולוגיות מספקות לנו שירותים שונים, ובהם שירותי אספקה - למשל מזון
נחל הבניאס. מימיו זורמים לירדן ומשם לכנרת. צילם: עידו ארמיאץ'
המערכות האקולוגיות מספקות לנו שירותים שונים, ובהם שירותי אספקה - למשל מים
המערכות האקולוגיות מספקות לנו שירותים שונים, ובהם שירותי ויסות - למשל מניעת סחף קרקע
המערכות האקולוגיות מספקות לנו שירותים שונים, ובהם שירותי ויסות - למשל האבקה
המערכות האקולוגיות מספקות לנו שירותים שונים, ובהם שירותי תרבות - למשל תיירות
בריכת חבצלות המים/קלוד מונה
המערכות האקולוגיות מספקות לנו שירותים שונים, ובהם שירותי תרבות - למשל אמנות

מהי התוכנית?

פרויקט 'מערכות אקולוגיות ורווחת האדם – הערכה לאומית' שמוביל המארג נועד להציג תמונה לאומית של השרותים והתועלות שתושבי ישראל מקבלים מהמערכות האקולוגיות שבשטחי המדינה. הדו"ח המסכם יפורסם ב- 2016 והוא יכלול תיאור של המנגנונים שמאפשרים את שירותי המערכות האקולוגיות, של ערכם ושל מצבם, תוך הדגשת חשיבות המגוון הביולוגי באספקת שרותים אלה.

מערכות אקולוגיות בישראל

מידע ועדכונים