שירותי האבקה - מה היינו עושים ללא הדבורים?

ההאבקה היא דוגמה לשירות מערכת אקולוגי משמעותי עם תפוצה עולמית ותועלת כספית מוכחת וגבוהה ביותר.  
האבקה: התנועה של גרגר האבקה במרחב, מהאיבר הזכרי של הצמח בו נוצר, אל השחלה באיבר הנקבי של צמח מאותו זן, המהווה בסיס לרבייה בצמחי הזרע. שירותי האבקה ניתנים בעיקר ע"י דבורים (מתורבתות או דבורי בר) אך גם ע"י פרפרים, עשים, פרוקי רגליים נוספים, ציפורים ויונקים.
 

נתונים מספריים

  • 35%  מייצור המזון הצמחי העולמי כרוך בהאבקה על-ידי בעלי-חיים, בעיקר דבורים.
  • 60%-80%  ממיני צמחי בר חייבים האבקה ע"י בע"ח לשם התרבות (צבן וחכימה-קוניאק 2011; .(Kremen et al. 2007
ברור אם כך כי ההאבקה נחוצה הן לשם המשך קיום אוכלוסיות צמחים בשטחים פתוחים והן עבור רבייה וייצור מזון בשטחים חקלאיים. חשיבות של האבקה ע"י דבורים, מהן מוכרים בעולם כ-20,000 מינים (בארץ – כ-1,000 מינים) מבחינה אקולוגית וכלכלית, הוא רב לאין שיעור.
 

חישוב ערך ההאבקה הטבעית ע"י דבורים

ישנן דרכים שונות לאומדן הערך עבור האדם למשל באמצעות חישוב הערך לחקלאות ע"פ חישוב הסכומים אותם משלמים חקלאים תמורת הצבת כוורות מסחריות בשדותיהם כאשר ההאבקה הטבעית לא מספקת את מלוא הצורך.
נתונים מראים כי שווי סך שירותי ההאבקה לייצור חקלאי ברמה העולמית הוא כ-112-200 מליארד דולר לשנה (בישראל: כ – 2.5 מיליארד ש"ח).
ערך ההאבקה למערכות טבעיות גבוה אף הוא (אך ניתן פחות לאומדן): מגוון רחב של שירותי מערכת חשובים נוספים כגון קיבוע פחמן, מניעת שטפונות, מניעת סחף קרקע וטיהור מים תלויים בעקיפין בשירותי האבקה אשר קשורים לקביעת כמות וסוגי הצמחייה המרכיבה את חיפוי הקרקע.
ערך נוסף של ההאבקה הוא כמובן ייצור הדבש. מחקר שנערך ב-2011 באזור מ.א. חוף אשקלון (צבן וחכימה-קוניאק, 2011) מצא כי הערך של פוטנציאל תפוקת הדבש באזור הוא כ-5 מליון ש"ח.