שימור מקומות מיוחדים

מקומות החשובים לאנשים מסיבות אסתטיות, רוחניות, תרבותיות, מסיבות של פנאי ונופש או מסיבות קיומיות
מטרת המשנה 'שימור מקומות מיוחדים' מתמקדת במקומות גיאוגרפיים בעלי חשיבות מסיבות אסתטיות, רוחניות, תרבותיות, בילוי ונופש או מסיבות קיומיות. מקומות מיוחדים המתוחזקים והמוגנים כיאות כוללים משאבים בעלי חשיבות תרבותית אשר יכולים ליצור הזדמנויות כלכליות ולסייע בפרנסה של קהילות חוף.
ציון
45
מגמה
-
3
%
הסבר מפורט על הציון

חישוב הציונים של מטרת משנה זו מבוסס על שתי הנחות: ששטח מוכרז כשמורה או אתר עתיקות נשמר למורשת וכן שחופים המצויים במאבקים ציבוריים למניעת פיתוחם הם ייחודיים וראויים להישמר למורשת. שימור של שלושה סוגים אלה של אתרים יאפשרו השגת המטרה של שימור מקומות ייחודיים.
היעדים לגבי שימור אתרים מיוחדים הם:
שמורות: הכרזה על 10% מהמים הטריטוריאליים של ישראל כשטחים ימיים מוגנים על פי חוק עד 2020, בהתאם להתחייבות ישראל באמנה למגוון ביולוגי (CBD). 
ארכֵאולוגיה: הגנה על האתרים הימיים והחופיים בישראל מרגע גילויים מפני פעילות גריפה.  
חופים חשובים לציבור: הסרת איומי בנייה ופיתוח בחופים שניטשים עליהם מאבקים ציבוריים. 
ציון גבוה מעיד כי ארץ מסוימת מגנה לכל הפחות על הערך המרבי של אזורי חוף מוגנים. ציון אפס עשוי להראות כי אתרים מיוחדים אינם מוגנים כלל. הציון הנוכחי מצביע כי בישראל המצב עוד רחוק מלהגיע ליעדי השמירה על המקומות הייחודיים. נדרשת פעולה מקיפה בהרבה כדי להגן על אתרים התורמים לתחושת המקום ולזהות התרבותית הקשורה לים.

שטחן של השמורות הימיות 0.23% מהשטח הימי , לעומת 23% מאחוז היבשה הינו שמורות יבשתיות