דרום צחיח

מהו הדרום הצחיח?

אזור בעל מאפיינים אקלימיים של מדבר צחיח קיצון ובו פחות מ- 50 מ"מ גשם בשנה. הדרום הצחיח כולל את הר הנגב המזרחי (משפת מכתש רמון ומזרחה), הערבה, הנחלים הגדולים והרי אילת. יש מגוון של בתי גידול באזור זה אך בתכנית הניטור בחרנו לעקוב אחר מצבו של בית הגידול העיקרי - נחלים גדולים ובהם ריכוז עצי שיטים.
 

מה מנטרים בדרום הצחיח?

באתרי הניטור בדרום הצחיח אנחנו עוקבים אחר השינויים במגוון הביולוגי בעקבות ההשפעות החיצוניות הטבעיות והאנושיות, לדוגמה:
  • השפעות שינויי אקלים על נחלי השיטים
  • השפעת חקלאות של מטעי תמרים על נחלי שיטים
על מנת למצוא שינויים אלה אנו מנטרים הן סמוך לגושים גדולים של מטעי תמרים והן רחוק מהם, בערוצי נחלים בהם יש ריכוז עצי שיטה, המרוחקים מהשפעת אדם. בכל אתרי הניטור אנו עוקבים אחרי שינויים בחברת הצומח המעוצה והעופות ובודקים את התוצאות, שמובאות במפה זו.
Read MoreCollapse

Unit's observation points map

Filter by
47 Results

Pages

*Natural habitat = Forested Influenced from human activiy = Near population
Species name Species class בית גידול Monitoring year Individuals observed
עקב חורף עופות מושפע מפעילות אדם 2012 2
קורא עופות טבעי 2012 2
בז עצים עופות מושפע מפעילות אדם 2012 2
סנונית מדבר עופות טבעי 2012 2
תורית זנבנית עופות מושפע מפעילות אדם 2012 2
קוקיה אירופית עופות טבעי 2012 1
חנקן גדול עופות טבעי 2012 1
אנפית סוף עופות מושפע מפעילות אדם 2012 1
צופית עופות מושפע מפעילות אדם 2012 1
בז מדברי עופות טבעי 2012 1
עורב חום-עורף
46 Individuals
עפרוני מדבר
12 Individuals
עפרוני מצוייץ
16 Individuals
עקב חורף
2 Individuals
פשוש
9 Individuals
צופית
Individual
צוצלת
42 Individuals
קוקיה אירופית
Individual
קורא
2 Individuals
רחם
Individual

Pages