יום העיון השנתי של המארג, 24.2.2014

יום העיון השנתי של המארג, בנושא: אזרחים עושים מדע - שיתוף הציבור בהערכת מצב הטבע יתקיים ב-24.2.2014.

אנו שמחים על ההיענות הרבה וההרשמה הערה.

לצערנו לא ניתן יותר להירשם ליום העיון בשל מגבלת מקומות באולם.

פרטים על ההרצאות יועלו לאחר יום העיון לאתר.

תכנית יום העיון

 

  יום היון השנתי